Pelisäännöt

1. Tuotetiedot

Betsafe.com tarjoaa valtavan valikoiman vetokohteita hevos- ja vinttikoirakilpailusta kautta koko maailman.

Tarjonta voidaan jakaa myös hevos- ja koirakilpailuita tarkemmin. Hevoskilpailuissa on kaksi toisistaan poikkeavaa kilpailutyyppiä: laukkakilpailut ja ravikilpailut.

Laukka

Laukkakilpailuja järjestetään sekä tasaisella radalla että esteradoilla.
Yleensä tasaisen radan kilpailuissa juostava matka on lyhyempi kuin estekilpailuissa, eikä hevosten luonnollisestikaan tarvitse ylittää esteitä.

Iso-Britannian estelaukkakilpailuissa on useita erilaisia kilpailutyyppejä. Yleisellä tasolla kilpailut voidaan jaotella kilpailuradan perusteella risuestekisoihin ja sekaestekisoihin. Radan tyypistä riippuen ratsukoilla on ylitettävänään joko vain risuesteitä tai risuesteitä ja maastoesteitä, kuten ojia.

Mikäli radalla ei ole maastoesteitä, kilpailusta käytetään nimitystä risuestekisa. Muulloin kyseessä on sekaestekisa.

Ravit

Ravikilpailut ovat luonteeltaan täysin erilaisia kuin laukkakilpailut. Useimmiten ravihevosta ohjastetaan kärryiltä, joten ravien yhteydessä puhutaan ohjastajista eikä ratsastajista. Ravikärry on kevyt ja kaksipyöräinen. Raviurheilussa kilpaillaan kuitenkin joskus myös raviratsastuksessa eli montessa. Tällöin hevosta hallitsee sen selässä istuva ratsastaja.

Ravikilpailuissa hevosen on edettävä tiettyä askellajia, ravia. Laukka on ravikilpailuissa kielletty askellaji, ja laukkaavat hevoset hylätään kilpailusta tiettyjen sääntöjen mukaan. Ravikilpailuissa hevosten vauhti on hitaampaa kuin laukkakilpailuissa. Juoksupaikoilla on ravikilpailuissa ratkaiseva merkitys, ja siksi ravilähdöt ovat hyvin taktisia.

2. Vedonlyönnin kertoimet

Hevosvedonlyönnissä on tarjolla merkittävästi erityyppisiä kertoimia kuin muussa urheiluvedonlyönnissä. Urheiluvedoissa on useimmiten tarjolla kiinteäkertoimisia vetoja, mutta hevos- ja vinttikoiravedonlyönnissä kerrointarjonta vaihtelee suuresti kilpailumaan ja kilpailutyypin mukaan.

Kiinteäkertoimiset vetokohteet

Betsafe tarjoaa kiinteitä kertoimia valikoituihin kilpailuihin ja erikoisvetoihin. Kiinteäkertoimisen vedon tultua hyväksytyksi pelaajalle taataan voitto kertoimella, jolla veto on vahvistettu, vaikka kohteen kerroin myöhemmin muuttuisikin. Maksettavasta voitosta voidaan siitä huolimatta tehdä sääntö 4:n perusteella vähennyksiä, mikäli kilpailusta jää vielä vedon hyväksymisen jälkeen pois hevosia.

Starting Price -kertoimet

Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa käytävissä kilpailuissa Starting Price -kerroin (SP) edustaa kullekin hevoselle kilpailun lähtöhetkellä radalla tapahtuvan vedonlyönnin perusteella muodostuvaa kerrointa. Kun pelaaja lyö ennakkovetonsa SP-kertoimella, hän ei vetoa asettaessaan tiedä vedon lopullista kerrointa. Kertoimen suuruus selviää vasta lähdön tapahduttua. Kaikki lähtölistan SP-sarakkeessa näkyvät kertoimet ovat vasta senhetkisen ratavedonlyöntitilanteen antamia ohjeellisia arvioita kunkin hevosen todennäköisestä SP-kertoimesta.

SP-kertoimia saatetaan soveltaa myös muissakin kuin yllä luetelluissa maissa juostavissa lähdöissä. Sellaisissa tapauksissa kunkin hevosen totalisaattorikerroin lähtöhetkellä katsotaan SP-kertoimeksi.

Lisätietoa SP-kertoimista löydät osiosta SP-kertoimet.

Totalisaattorikertoimet

Totalisaattorivedonlyönnissä Betsafe välittää pelaajien vedot yhteiseen totalisaattoripooliin. Totalisaattori on vedonlyöntijärjestelmä, jossa kaikki tiettyä vetomuotoa edustavat vedot kasvattavat yhteistä jakopottia. Kun totalisaattorivedonlyönti sulkeutuu, verot ja vedonlyönnin järjestäjän osuus vähennetään yhteisestä potista ja jäljelle jäävä jako-osuus jaetaan voittaneille vedoille. Lopullinen voittokerroin määräytyy vasta tässä vaiheessa.

Kuten SP-kertoimenkin kohdalla, pelaaja ei vielä vetoa asettaessaan tiedä vetonsa lopullista kerrointa. Totalisaattorikertoimet selviävät vasta lähdön tapahduttua. Kaikki totalisaattori-sarakkeessa näkyvät kertoimet ovat siten vasta senhetkisen ratavedonlyöntitilanteen antamia ohjeellisia arvioita kunkin hevosen todennäköisestä totalisaattorikertoimesta.

Lisätietoa Betsafen tarjoamista totalisaattoripooleista löydät osiosta Totalisaattorivedonlyönti.

3. Vedonlyöntikohteet

First Past the Post -sääntö
1. Mikäli lähdön tulosta muokataan ennen virallisten tulosten julkistamista, voittajavedot (singlevedot ja yhdistelmävedot) sekä voittaja-/sijavetojen voittajavedon osuus (singlevedot ja yhdistelmävedot) maksetaan sekä virallisten tulosten mukaan että First Past the Post -säännön mukaan seuraavin poikkeuksin: Grand National, ante post -vedot, forecast- tai tricastvedot, mitätöidyt lähdöt, vetovalinnan poistuminen radalta, vetovalinnan julistaminen voittajaksi tuomarivirheen johdosta, vetovalinnan väärä lisäpaino, jockeyn jääminen pois punnituksesta, vain kahden hevosen lähtöön lyödyt vedot, hevonen vastaan hevonen -erityisvedot, ”ilman suosikkia” -vetokohteet, hevonen vastaan hevonen -vedot.

2. First past the post -sääntöä sovelletaan ainoastaan voittajavetoihin (singlevedot ja yhdistelmävedot) sekä voittaja-/sijavetojen voittajavedon osuuteen (singlevedot ja yhdistelmävedot). Sääntöä ei sovelleta sijoittuneisiin hevosiin, joiden sijoitusta huononnetaan.

3. Panostusrajoituksia ei huomioida.

Ante Post -kohteet

Ante Post -kertoimilla tarkoitetaan kilpailulähtöön tarjottavia kertoimia, jotka ovat pelattavissa ennen varsinaista kilpailupäivää. Ante Post -kohteet ovat pelattavissa korkeintaan lähtöä edeltävään päivään saakka. Mikäli sivustolla on virheellisesti tarjolla Ante Post -kohteita vielä varsinaisena kilpailupäivänä, näille kohteille asetetut vedot ovat mitättömiä.

Non-Runner No Bet -vetokohteet (NRNB), joissa panos palautetaan pelaajan vetovalinnan jäädessä pois kilpailusta, on merkitty selkeästi.

Mikäli Ante Post -vetokohteessa ei sovelleta NRNB-ehtoa, pelaajan veto katsotaan hävinneeksi hänen vetovalintansa jäädessä pois kilpailusta.

Early Prices -kohteet

Early Price -vetokohteita tarjotaan lähes kaikkiin Ison-Britannian, Saksan, Ranskan ja Etelä-Afrikan kilpailulähtöihin, joissa on tarjolla kiinteitä kertoimia. Ison-Britannian ja Irlannin kilpailulähdöissä termillä ”Early Prices” voidaan tarkoittaa myös kertoimia, jotka ovat tarjolla ennen kuin radalla tapahtuvan vedonlyönnin kertoimet ovat saatavilla.

Day of Race -kohteet

Day of Race -kohteet tulevat pelattaviksi varsinaisena kilpailupäivänä, kun hevosten osallistuminen lähtöön on vahvistettu. Mikäli poisjääntejä tapahtuu vielä tämän jälkeen, voitonmaksussa sovelletaan sääntöä 4.

Head to Head -kohteet

Betsafe voi tarjota tiettyihin lähtöihin Head to Head -vetokohteita valitsemiensa hevosten välillä. Kummallekin Head to Head -kohteen hevosista tarjotaan kiinteä kerroin vastustajaansa paremmin sijoittumisesta.

Pyrimme valitsemaan Head to Head -kohteisiin pareja, joissa kummankin hevosen mahdollisuus lähdön voittoon on yhtäläinen. On tärkeää muistaa, että Head to Head -kohteissa pelaajan vetovalinnan ei tarvitse voittaa lähtöä. Veto voittaa, kunhan pelaajan valinta voittaa Head to Head -vastustajansa.

Mikäli kumpikaan Head to Head -kohteen hevosista ei tule lähdössä maaliin, veto mitätöityy ja panos palautetaan. Samoin toimitaan, jos jompikumpi tai molemmat Head to Head -kohteen hevosista jää pois lähdöstä.

Erikoisvetokohteet

Tarjoamme lukuisia kiinteäkertoimisia erikoisvetokohteita, joita koskevat säännöt saattavat vaihdella eri vetokohteissa. Voimme esimerkiksi tarjota vetokohteen: ”Kuka valmentaja menestyy alkavalla kaudella parhaiten radalla XX käytävissä kilpailuissa?” Tällaisessa vetokohteessa määrittelemme selkeästi, kuinka vetokohteen tulos ratkaistaan, joten pelaaja voi lyödä vetonsa määritelmämme perusteella. Tällaisen erikoisvetokohteen tulos voidaan ratkaista esimerkiksi ansaittujen palkintorahojen tai saavutettujen voittojen määrän perusteella.

Erilaisista erikoisvetokohteista löydät yksityiskohtaisempaa tietoa Betsafen vedonlyönnin säännöistä:
Suosikki-indeksi
Voittojen lukumäärä
Mestarivalmentaja/Mestariratsastaja
Voittomarginaali

3.1 Vetokohteet: Suosikki-indeksi

Suosikki-indeksi-kohteissa lyödään vetoa kilpailulähtöjensä suosikkihevosten yhteenlasketusta menestyksestä lähdöissään. Lähdön suosikiksi katsotaan hevonen, jonka SP-kerroin on lähdön matalin. Mikäli kahdella tai useammalla saman lähdön hevosella on yhtä matala SP-kerroin, lähdön suosikiksi katsotaan pienimmällä kilpailunumerolla kilpaileva hevonen. Mikäli kilpailuun ei anneta SP-kertoimia, lähtöjen suosikit määritellään ennen kilpailua Racing Post -lehdessä julkaistujen kertoimien perusteella.

Mikäli lähtönsä suosikki sijoittuu lähdössään kolmen parhaan hevosen joukkoon, sille myönnetään pisteitä seuraavasti:

Position Points
1. sija 25 pistettä
2. sija 10 pistettä
3. sija 5 pistettä

Pisteet myönnetään lähdön virallisten tulosten perusteella.

Tasapääjuoksun sattuessa lasketaan yhteen pisteet, jotka olisi myönnetty sijoista, joihin tasapääjuoksu vaikuttaa. Saatu summa jaetaan kyseisten sijojen lukumäärällä, ja suosikille myönnetään tulokseksi saatu pistemäärä.

First Past the Post -sääntö
1. Mikäli lähdön tulosta muokataan ennen virallisten tulosten julkistamista, voittajavedot (singlevedot ja yhdistelmävedot) sekä voittaja-/sijavetojen voittajavedon osuus (singlevedot ja yhdistelmävedot) maksetaan sekä virallisten tulosten mukaan että First Past the Post -säännön mukaan seuraavin poikkeuksin: Grand National, ante post -vedot, forecast- tai tricastvedot, mitätöidyt lähdöt, vetovalinnan poistuminen radalta, vetovalinnan julistaminen voittajaksi tuomarivirheen johdosta, vetovalinnan väärä lisäpaino, jockeyn jääminen pois punnituksesta, vain kahden hevosen lähtöön lyödyt vedot, hevonen vastaan hevonen -erityisvedot, ”ilman suosikkia” -vetokohteet, hevonen vastaan hevonen -vedot.

2. First past the post -sääntöä sovelletaan ainoastaan voittajavetoihin (singlevedot ja yhdistelmävedot) sekä voittaja-/sijavetojen voittajavedon osuuteen (singlevedot ja yhdistelmävedot). Sääntöä ei sovelleta sijoittuneisiin hevosiin, joiden sijoitusta huononnetaan.

3. Panostusrajoituksia ei huomioida.

Mikäli kilpailussa jää juoksematta tai mitätöidään vähintään kolme lähtöä, kaikki suosikki-indeksivedot katsotaan mitättömiksi, paitsi siinä tapauksessa, että vetokohteen tulos on jo ratkennut. Tällöin vedot jäävät voimaan. Mikäli kilpailussa jää juoksematta tai mitätöidään vain yksi tai kaksi lähtöä, vetokohteen tulos ratkaistaan myöntämällä 10 pistettä kutakin juoksematta jäänyttä tai mitätöityä lähtöä kohden. Mikäli suosikki on ainoa lähtöönsä osallistuva hevonen (walkover), kyseisestä lähdöstä myönnetään 10 pistettä.

Mikäli lähdön suosikki jää pois lähdöstä kilpailun alkaessa eikä uutta vetokohdetta muodosteta, lähdöstä myönnetään pisteitä suosikkihevosen poisjääntihetkellä voimassa olleen kertoimen mukaan.

Kerroin Pisteet
2.00 tai matalampi 15 pistettä
2.01–5.50 10 pistettä
5.51 tai korkeampi 5 pistettä

3.2 Vetokohteet: Voittojen lukumäärä

Valmentajan tai ratsastajan (Osallistuja) kilpailemisella vedon asettamishetkellä tiedossa olleita vähemmissä lähdöissä esimerkiksi loukkaantumisen tai hevosen/hevosten poisjäännin takia ei ole merkitystä muissa voittojen lukumäärään perustuvissa kohteissa kuin Valmentajamestari- tai Ratsastajamestari-kohteissa. Mikäli Osallistuja jää pois mistä tahansa lähdöstä, pelaajan panos palautetaan. Samoin toimitaan, jos kilpailun kaikki lähdöt peruutetaan.

Mikäli Osallistujalla on lähdöissä useampia hevosia tai hän kilpailee useammassa lähdössä kuin vedon asettamishetkellä oli tiedossa (esimerkiksi ratsastajanvaihdoksen takia), lisälähdöillä ei ole vaikutusta vetokohteen tulokseen.

3.3 Vetokohteet: Mestarivalmentaja/Mestariratsastaja

Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, tällaisissa kohteissa pelaaja lyö vetoa valmentajan tai ratsastajan voittojen lukumäärästä yksittäisen kilpailun kaikissa lähdöissä (Kilpailumestaruus) tai kalenterivuoden kaikissa lähdöissä (Vuotuinen mestaruus).

Tasatilanteessa sijoituksen ratkaisee kakkossijojen tai tarvittaessa kolmossijojen lukumäärä. Mikäli vetokohdetta ei voida ratkaista näiden sääntöjen perusteella, sovelletaan kiinteäkertoimisten vetojen tasapääjuoksusääntöä.

Vuotuisen mestaruuden kohteissa otetaan huomioon ainoastaan kotimaan radoilla juostavat Kategoria A:han kuuluvat kilpailut.

Voittojen lukumäärä lasketaan lähtöjen virallisten tulosten perusteella. Mikäli valmentajan hevoset tai ratsastaja eivät osallistu lähtöihin, Osallistujille asetetut vedot katsotaan poisjääntien syistä riippumatta hävityiksi, eikä panoksia palauteta.

3.4 Vetokohteet: Voittomarginaali

Voittomarginaalikohteissa pelaaja lyö vetoa tietyn kilpailun kaikkien lähtöjen yhteenlasketusta voittomarginaalista (voittajahevosen ja toiseksi sijoittuneen hevosen välinen etäisyys maaliintulohetkellä). Alle puolella hevosenmitalla voitetuissa lähdöissä sovelletaan seuraavaa kaavaa:

Etäisyys Hevosenmittoja
Turvanmitta 0,05 hevosenmittaa
Puoli päätä 0,1 hevosenmittaa
Pään mitta 0,2 hevosenmittaa
Kaulan mitta 0,3 hevosenmittaa


National Hunt -lähdöissä suurin huomioon otettava voittomarginaali on 30 hevosenmittaa (myös tasaisen radan National Hunt -lähdöissä). Muissa tasaisen radan lähdöissä suurin huomioon otettava voittomarginaali on 12 hevosenmittaa. Mikäli lähtöön osallistuu vain yksi hevonen (walkover), lähtö katsotaan tasaisella radalla voitetuksi 5 hevosenmitalla ja National Hunt -lähdöissä 12 hevosenmitalla.

Mikäli kilpailussa jää juoksematta tai mitätöidään yksi tai kaksi lähtöä, juoksematta jäänyt tai mitätöityä lähtö katsotaan voitetuksi tasaisella radalla 2 hevosenmitalla ja National Hunt -lähdöissä 10 hevosenmitalla. Mikäli kilpailussa jää juoksematta tai mitätöidään vähintään kolme lähtöä, kaikki vedot katsotaan mitättömiksi, paitsi siinä tapauksessa, että vetokohteen tulos on jo ratkennut.

Reittirikon tai virheellisen lisäpainon takia hylättyjä hevosia ei huomioida voittomarginaalien laskennassa. Mikäli lähdössä tapahtuu hylkäyksiä, voittomarginaali määräytyy kahden ensimmäisenä maalilinjan ylittäneen ja lähdön hyväksytysti suorittaneen hevosen välisen virallisen etäisyyden perusteella.

Edellä mainittu koskee ainoastaan laukkakilpailusääntöjen alaisia lähtöjä, ei hyväntekeväisyyslähtöjä tai muita epävirallisia lähtöjä.

4. Vetotyypit

Pelaaja voi valita Betsafella, haluaako lyödä vetonsa kiinteällä kertoimella, SP-vetona vai totalisaattorivetona. Vetokohteessa voi olla tarjolla kaikki edellä mainitut vaihtoehdot tai vain kaksi tai yksi erityyppistä vetoa. Näiden kolmen eri vetotyypin välillä on merkittäviä eroja, joiden hahmottamista helpottamaan olemme koonneet seuraavan katsauksen:Kiinteäkertoiminen veto

Voittokerroin

Kiinteä kerroin

Betsafe

rooli

Vedontarjoaja, maksamme voitot suoraan.

Markets

Early Prices
Day of Race -kohteet
Head to Head -kohteet
Erikoisvetokohteet
Ante-Post

Radan sijaintimaa tai -alue

Kaikki maat.

Vetotyypit

Voittaja, sija ja voittaja/sija.

V-pelit

Usein mahdollisia.

Kertoimet

Kiinteät, kun veto on hyväksytty.
Säännön 4 mukaiset vähennykset ovat silti mahdollisia.

Sääntö 4

Voi olla käytössä Early Prices -kohteissa ja Day of Race -kohteissa, jos asiasta on ilmoitettu lähtölistassa.

Sijojen määrä ja sijakertoimet

Sijakerroin: Kiinteä kerroin. Ilmoitetaan vetoa asetettaessa.
Voittaja/sija: Noudatetaan voittaja/sija-kohteiden sääntöjä.
Kohteen yhteydessä ilmoitettuja erikoisehtoja voidaan soveltaa.

Rajoitukset

Sääntöjen ja ehtojen mukaiset rajoitukset ja voittorajoitukset ovat voimassa.

Poisjäännit

Panos palautetaan vain säännön 4 alaisissa kohteissa ja NRNB-kohteissa.

Saman omistajan/valmentajan hevoset (Coupled Runners)

Eivät ole käytössä.

Tasapääjuoksut

Panokset jaetaan tasapääjuoksun juosseiden hevosten lukumäärällä.

SP-veto

Voittokerroin

SP-kerroin

Totalisaattorikerroin

Betsafe

rooli

Vedontarjoaja, maksamme voitot suoraan.

Vedontarjoaja, maksamme voitot suoraan.

Markets

Day of Race

Day of Race

Radan sijaintimaa tai -alue

Iso-Britannia, Irlanti, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Maat, joita ei ole mainittu SP-sarakkeessa.

Vetotyypit

Voittaja, Voittaja/sija, Ita, Trita, Forecast, Troikka, Trio

Voittaja, Sija, Ita, Trita, Forecast, Troikka, Kaksari, Swinger ja Trio.

V-pelit

Usein mahdollisia.

Usein mahdollisia.

Kertoimet

Ratapelin kertoimet näkyvät lähtölistassa.
SP-kertoimet ilmoitetaan lähdön käynnistyttyä.

Voittajakerroinarviot voivat näkyä lähtölistassa.
Totalisaattorikertoimet ilmoitetaan lähdön käynnistyttyä.
Voittokertoimeen voidaan soveltaa reserve odds -kertoimia.

Sääntö 4

Säännön 4 mukaiset vähennykset SP-kertoimesta voivat olla mahdollisia myöhäisten poisjääntien kohdalla, jos aikaa uuden vetokohteen muodostamiseen ei jää.

Eivät ole käytössä.

Sijojen määrä ja sijakertoimet

Voittaja/sija-kohteiden ehdot

Totalisaattorisääntöjen mukaisesti.

Rajoitukset

Sääntöjen ja ehtojen mukaiset rajoitukset ja voittorajoitukset ovat voimassa.

Sääntöjen ja ehtojen mukaiset rajoitukset ja voittorajoitukset ovat voimassa.

Poisjäännit

Panos palautetaan.

Panos palautetaan useimmissa tapauksissa.
Saman omistajan/valmentajan hevosia (coupled runners) ja erikoisvetoja voivat koskea erikoissäännöt.

Saman omistajan/valmentajan hevoset (Coupled Runners)

Eivät ole käytössä

Ranskan, Italian, Turkin ja PMU:n vetokohteet: Voittajavedot.
Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Kaikki vetotyypit.

TasapääjuoksutPanokset jaetaan tasapääjuoksun juosseiden hevosten lukumäärällä, ellei totalisaattorikertoimissa ole jo sovellettu asiaa koskevaa erikoissääntöä.

Totalisaattoriveto

Voittokerroin

Totalisaattorikerroin

Betsafe

rooli

Vedonvälittäjä, välitämme vedon totalisaattoripooliin. Voitot maksetaan totalisaattoripoolin jako-osuudesta.

Markets

Day of Race

Radan sijaintimaa tai -alue

Saksa, Malta, Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Vetotyypit

Totalisaattorin tarjonnan mukaan.

V-pelit

Totalisaattorin tarjonnan mukaan..

Kertoimet

Voittajakerroinarviot voivat näkyä lähtölistassa.
Voitonmaksu perustuu lähdön käynnistyttyä saataviin lopullisiin kertoimiin.

Sääntö 4

Eivät ole käytössä.

Sijojen määrä ja sijakertoimet

Totalisaattorisääntöjen mukaisesti

Rajoitukset

Ei Betsafen asettamia rajoituksia.

Poisjäännit

Panos palautetaan useimmissa tapauksissa.
Saman omistajan/valmentajan hevosia (coupled runners) ja erikoisvetoja voivat koskea erikoissäännöt.

Saman omistajan/valmentajan hevoset (Coupled Runners)

USA: Kaikki vetotyypit.

Tasapääjuoksut

Totalisaattorisääntöjen mukaisesti.4.1 Vetotyypit: Kiinteäkertoimiset vedot

Kun pelaaja lyö kiinteäkertoimisen vedon, hän lyö vetoa tarjoamallamme kiinteällä kertoimella. Kiinteäkertoimisen vedon tultua hyväksytyksi pelaajalle taataan voitto kertoimella, jolla veto on vahvistettu, vaikka kohteen kerroin myöhemmin muuttuisikin.

Betsafe tarjoaa kiinteitä kertoimia vain valikoituihin kilpailuihin. Maksettavasta voitosta voidaan siitä huolimatta tehdä sääntö 4:n mukaisia vähennyksiä, mikäli lähdöstä jää vielä vedon hyväksymisen jälkeen pois hevosia.

Voittaja/sija-vetojen ehdot

Tavanomaiset voittaja/sija-vetojen ehdot ovat voimassa. Ehdot määräytyvät lähtöön osallistuneiden hevosten lukumäärän perusteella, ei sen mukaan, montako hevosta lähtöön on ilmoitettu. Ante Post -vedoissa saatetaan soveltaa erityisiä sijavetoehtoja, kunhan niistä on ilmoitettu vedon asettamishetkellä.

Poisjäännit

Mikäli hevonen jää pois lähdöstä, juoksee lähdön vedonlyönnin ulkopuolella tai ei saa oikeutta startata lähtöön, kaikki kyseiselle vetovalinnalle lyödyt vedot katsotaan hävityiksi vedoiksi, paitsi jos vetokohteessa on ilmoitettu sovellettavan sääntöä 4.

Mikäli lähtöön ilmoitettu hevonen jää pois ennen starttia kiinteäkertoimisesta vetokohteesta, johon on ilmoitettu sovellettavan sääntöä 4, kyseiselle hevoselle lyötyjen vetojen panokset palautetaan. Lähtöön osallistuville hevosille lyötyjen vetojen voitonmaksussa käytetään Tattersallin sääntö 4:n mukaisia vähennyksiä, jotka lasketaan poisjääneen hevosen poisjääntihetkellä voimassa olleen kertoimen perusteella. Kuitenkin siinä tapauksessa, että vetokohde on muodostettu uudelleen jo aiemman poisjäännin takia, alkuperäiseen vetokohteeseen lyötyjen vetojen säännön 4 mukaiset vähennykset perustuvat poisjääneen hevosen viimeisimpään alkuperäisen vetokohteen avoinna ollessa voimassa olleeseen kiinteään kertoimeen. Mikäli sääntöä 4 sovelletaan vetokohteeseen, jossa poisjääneen hevosen poisjääntiajankohtaa ei ilmoiteta, vähennyksen perustana käytetään poisjääneen hevosen viimeisintä julkistettua kiinteää kerrointa.

Peruutetut lähdöt

Peruutettuihin lähtöihin lyödyt vedot säilyvät voimassa, mikäli lähdön ajankohtaa siirretään ja lähtö juostaan 48 tunnin kuluessa (Ante Post -kohteissa 14 vuorokauden kuluessa) samalla radalla, eikä lähdön ilmoittautumista ole avattu uudelleen. Kaikissa muissa tapauksissa vedot mitätöityvät ja panokset palautetaan.

Mikäli totalisaattorivedonlyöntiä ei tarjota lainkaan tai kaikki totalisaattorivedot mitätöidään teknisten syiden takia, kiinteäkertoimiset vedot jäävät edelleen voimaan, kunhan lähdöstä ilmoitetaan viralliset tulokset.

Uudelleen juostavat lähdöt

Jos vetokohteessa sovelletaan sääntöä 4 ja lähtö juostaan uudelleen esimerkiksi varaslähdön takia, hevosilla ei ole velvollisuutta osallistua uudelleen juostavaan lähtöön. Uudelleen juostavasta lähdöstä poisjääneille hevosille lyötyjen vetojen panokset palautetaan, ja jäljelle jääneiden hevosten kohdalla sovelletaan voitonmaksussa Tattersallin sääntöä 4. Sijapelin ehdot määräytyvät uudelleen juostavaan lähtöön osallistuvien hevosten lukumäärän perusteella.

Rataolosuhteen muutos

Mikäli kilpailun järjestäjä ilmoittaa rataolosuhteen muutoksesta kuten radan pinnan tai juostavan matkan muuttumisesta, Betsafella on harkintansa mukaan ennen lähtöä oikeus mitätöidä lähtöön lyödyt kiinteäkertoimiset vedot ja palauttaa niiden panokset.

Tasapääjuoksut

Tasapääjuoksussa tasapääjuoksuun osalliselle hevoselle lyöty panos jaetaan tasapääjuoksuun osallisten hevosten lukumäärällä. Voitto maksetaan täydellä kertoimella panoksesta jäljelle jääneelle osuudelle. Pelaaja häviää loppuosan panoksestaan.

Vain yksi hevonen lähdössä

Mikäli lähtöön osallistuu vain yksi hevonen (walkover), kaikki kiinteäkertoimiset vedot mitätöidään ja panokset palautetaan.

4.2 Vetotyypit:: SP-vedot

Starting Price -vedoilla viitataan muihin kuin kiinteäkertoimisiin omalla riskillämme tarjoamiimme vetoihin. SP-vetojen tunnuspiirteisiin kuuluu, ettei pelaaja vielä vetoa asettaessaan tiedä vetonsa lopullista kerrointa. Lopullinen kerroin selviää vasta lähdön tapahduttua. Kiinteitä kertoimia lukuun ottamatta kaikki lähtölistoillamme näkyvät kertoimet ovat vain senhetkisen ratavedonlyöntitilanteen antamia ohjeellisia arvioita kunkin hevosen todennäköisestä totalisaattorikertoimesta.

Iso-Britannia, Irlanti ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa käytävissä kilpailuissa Starting Price -kerroin (SP) edustaa kullekin hevoselle kilpailun lähtöhetkellä radalla tapahtuvan vedonlyönnin perusteella muodostuvaa kerrointa. Betsafen voitonmaksu näissä maissa juostavissa lähdöissä perustuu Satellite Information Services Ltd:n (SIS) Isossa-Britanniassa antamiin SP-kertoimiin. Mikäli lähtöön ei saada SP-kertoimia, voitonmaksu tapahtuu viimeisimpien SIS:n välittämien ratavedonlyöntikertoimien perusteella. Mikäli ratavedonlyöntikertoimiakaan ei ole välitetty, vedot ratkaistaan totalisaattorikertoimien perusteella.
Jos hevonen jää pois lähdöstä ennen starttia tai lähettäjä katsoo virallisesti, ettei hevonen ole osallistunut lähtöön, eikä uutta SP-vetokohdetta ole muodostettu, poisjääneelle hevoselle lyödyt panokset palautetaan ja voittavien vetojen voitonmaksussa sovelletaan Tattersallin sääntöä 4.

Kaikki muut maat

Kaikissa muissa maissa ratkaisemme SP-vedot lopullisten totalisaattorikertoimien mukaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että pelaajan panos olisi osa totalisaattoripoolia. Pelaaja lyö vetonsa Betsafella, ja maksamme voitot suoraan pelaajalle.Maa

Lähtötyyppi

Totalisaattorin tarjoaja

Vaihtoehtoiset totalisaattorin tarjoajat (ilmoitetaan vetokohteessa)

Afrikka

Kaikki

Kaikki

PhumelelaAmerikka

Argentiina

Kaikki

Isäntärata (Magna Entertainment)

PMU

Amerikka

Brasilia

Kaikki

IsäntärataAmerikka

USA

Kaikki

Isäntärata (Magna Entertainment)Amerikka

Kanada

Kaikki

Isäntärata (Magna Entertainment)Amerikka

Chile

Kaikki

Isäntärata (Magna Entertainment)

PMU

Amerikka

Puerto Rico

Kaikki

IsäntärataAmerikka

Uruguay

Kaikki

Isäntärata (Magna Entertainment)

PMU

Aasia

Hong Kong

Kaikki

Isäntärata (Hong Kong Jockey Club)Aasia

Intia

Kaikki

IsäntärataAasia

Japani

Kaikki

Isäntärata (Japan Racing Association)Aasia

Macao

Kaikki

PhumulelaAasia

Singapore

Kaikki

Phumulela

Isäntärata

Aasia

Turkki

Kaikki

Isäntärata (Turkey Jockey Club)Australia

Australia

Kaikki

Isäntärata (Tab)Australia

Uusi-Seelanti

Kaikki

Isäntärata (Tab)Eurooppa

Saksa

Kaikki

Isäntärata (Sportech)

PMU

Eurooppa

Itävalta

Kaikki

PMUEurooppa

Belgia

Kaikki

PMUEurooppa

Tšekki

Kaikki

IsäntärataEurooppa

Tanska

Kaikki

ATGEurooppa

Suomi

Kaikki

Isäntärata (Fintoto)

ATG

Eurooppa

Ranska

Kaikki

PMU

PMH

Eurooppa

Italia

Kaikki

Isäntärata (Hippoweb)Eurooppa

Alankomaat

Kaikki

PMUEurooppa

Norja

Kaikki

Isäntärata(Rikstoto)

ATG

Eurooppa

Espanja

Kaikki

Isäntärata

PMU

Eurooppa

Ruotsi

Kaikki

ATGEurooppa

Sveitsi

Kaikki

Isäntärata

PMU


On otettava huomioon, että Betsafe voi tarjota omaan lukuunsa samaan lähtöön vedonlyöntiä kahden tai useamman totalisaattorin perusteella. Näin voi tapahtua esimerkiksi tiettyjen Saksassa juostavien lähtöjen kohdalla, joihin tarjoamme vedonlyöntiä sekä isäntäradan että ranskalaisen PMU:n totalisaattorien pohjalta. Kuten jo aiemmin mainitsimme, lähtölistassa ilmoitetaan selkeästi, mikäli tarjoamamme vetokohde perustuu mihin tahansa muuhun totalisaattoriin kuin yllä olevassa listassa mainitut totalisaattorit.

4.3 Vetotyypit: Totalisaattorivedonlyönti

Totalisaattorivedonlyönnissä Betsafe välittää pelaajien vedot yhteiseen totalisaattoripooliin. Totalisaattori on vedonlyöntijärjestelmä, jossa kaikki tiettyä vetomuotoa edustavat vedot kasvattavat yhteistä jakopottia. Kun totalisaattorivedonlyönti sulkeutuu, verot ja vedonlyönnin järjestäjän osuus vähennetään yhteisestä potista ja jäljelle jäävä jako-osuus jaetaan voittaneille vedoille. Lopullinen voittokerroin määräytyy vasta tässä vaiheessa.

Kuten SP-kertoimenkin kohdalla, pelaaja ei vielä vetoa asettaessaan tiedä vetonsa lopullista kerrointa. Totalisaattorikertoimet selviävät vasta lähdön tapahduttua. Kaikki totalisaattori-sarakkeessa näkyvät kertoimet ovat siten vasta senhetkisen ratavedonlyöntitilanteen antamia ohjeellisia arvioita kunkin hevosen todennäköisestä totalisaattorikertoimesta.

Vaikka Betsafe yleensä tarjoaakin vedonlyöntiä lähdön isäntäradan totalisaattoripooliin, toisinaan samaan lähtöön voidaan tarjota vetoja useammastakin totalisaattoripoolista. Seuraavasta listasta näet, mihin totalisaattoripooleihin voit lyödä vetoa Betsafen kautta.
Maa Lähtötyyppi Totalisaattorin tarjoaja Säännöt*
Eurooppa Saksa Kaikki Isäntärata · Laukka: "Vorschriften für den Wettbetrieb" of the Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V.
· Ravit: "Vorschriften für den Wettbetrieb" of the TRS Trabsrennsport AG
Eurooppa Malta Kaikki Isäntärata
"MRC Totalisator General Regulations" of the Malta Racing Club
Pohjois-Amerikka Kaikki Kaikki Isäntärata
"Totalisator-Reglement" of the Magna Entertainment Corp. and regulations of the respective Tote operator
Etelä-Amerikka Kaikki Kaikki Simulcast Pool, lähtölistan ilmoituksen mukaan "Totalisator-Reglement" of the Magna Entertainment Corp. and regulations of the respective Tote operator*Linkit sääntöihin on lisätty ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Betsafe ei vastaa siitä, että linkeistä löytyvät säännöt ovat viimeisimmän version mukaisia.

5. Vetomuodot

Vetokohteesta, lähdön tyypistä, kilpailumaasta ja vetotyypistä riippuen pelaajan valittavana voi olla yksi tai useampia seuraavista vetomuodoista:

Voittajaveto
Sijaveto (sijat yksi tai kaksi)
Sijaveto (sijat yksi, kaksi tai kolme)
Voittaja/sija-veto (sijat yksi, kaksi tai kolme)
Voittaja/sija-veto (sijat yksi tai kaksi)
Ita-veto
Trita-veto
Forecast-veto
Kaksari
Troikka
Trio-veto
Swinger-veto
Superfecta-veto
V-pelit


5.1 Vetomuodot: Voittajaveto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi Nimitys
Kiinteäkertoimiset vedot Voittaja
SP-vedot Voittaja
Totalisaattorivedot Voittaja


Säännöt

Voittajaveto on vedoista yksinkertaisin ja suosituin. Voittajavedossa pelaaja lyö vetonsa sille hevoselle, jonka uskoo voittavan lähdön. Veto voittaa vain siinä tapauksessa, että valittu hevonen voittaa lähtönsä.


5.2 Vetomuodot: Sijaveto (Place bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi Nimitys
Kiinteäkertoimiset vedot Place
SP-Vedot Place
Totalisaattorivedot Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Place and Show


Säännöt

Lyöt vetoa hevosen sijoittumisesta lähdössään vetokohteesta riippuen kahden, kolmen tai neljän parhaan joukkoon, joten hevosesi ei tarvitse välttämättä voittaa lähtöään, jotta vetosi voittaisi.
Mikäli Betsafe hyväksyy sijavetoja SP-vetoina, niihin sovelletaan totalisaattorivetojen sääntöjä. Ison-Britannian, Irlannin ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien vetokohteisiin sijavetoja voi lyödä vain voittaja/sija-vetoina.

Totalisaattorisijavedot ovat totalisaattorisääntöjen alaisia. Yleisesti ottaen sijoittuneiksi katsotaan lähdön 2–4 parhaiten sijoittunutta hevosta, vaikka totalisaattorissa voidaan tietyissä tapauksissa huomioida myös enemmän kuin neljä parasta sijaa. Sijavedoissa voittavien sijojen lukumäärä riippuu lähtöön startanneiden hevosten lukumäärästä. Voittosijojen lukumäärä eri tapauksissa on selvitetty alla olevassa taulukossa:

Englanti, Skotlanti ja Wales Maa Lähtötyyppi Voittosijat
Eurooppa Saksa Laukka Vähemmän kuin 4 hevosta: Vedot mitättömiä
4–7 hevosta: 2 parasta sijaa
8–11 hevosta: 3 parasta sijaa
12 hevosta tai enemmän: 3–4 parasta sijaa isäntäradan totalisaattorintarjoajan ilmoituksen mukaan
Amerikka Kaikki Kaikki Totalisaattorivedot: 2 parasta sijaa
Betsafen omaan lukuunsa tarjoamat vedot: 3 parasta sijaa (totalisaattorikertoimilla, jos ne ovat saatavilla)


Pohjois ja Etelä-Amerikan erityissääntö
Jos lyöt totalisaattorisijavedon (place bet) Pohjois- tai Etelä-Amerikan lähtöihin, vain lähdön kaksi parasta hevosta katsotaan sijoittuneiksi. Kyseisissä totalisaattoreissa katsotaan sijoittuneiksi kolme parasta hevosta, kun totalisaattorisijavetoa tarjotaan nimellä ”show bet”. Kun tarjoamme Betsafen lukuun sijavetoja lähtöihin, jotka juostaan radoilla, joilla paikallinen totalisaattori tarjoaa sijavetoja sekä nimillä ”place bet” että ”show bet” (Pohjois- ja Etelä-Amerikan lähdöissä), maksamme sijavetojen voitot lähdön isäntäradan show bet -sääntöjen ja voitto-osuuksien mukaan.


5.3 Vetomuodot: Sijaveto (Show bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi Nimitys
Kiinteäkertoimiset vedot -
SP-vedot -
Totalisaattorivedot Show


Säännöt

Sijavetoja nimityksellä ”Show bet” on tarjolla ainoastaan Pohjois- ja Etelä-Amerikan totalisaattoreissa. Niitä koskevat samat säännöt kuin Place bet -sijavetoja sillä erotuksella, että voittoon oikeuttavia sijoja on kolme eikä kaksi.


5.4 Vetomuodot: Voittaja/sija-veto (Win/Place/Show bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi Nimitys
Kiinteäkertoimiset vedot Win/Place
SP-vedot Win/Place
Totalisaattorivedot Win/Place, Win/Show, Place/Show, Win/Place/Show


Säännöt

Win, place and show -yhdistelmävetoja kohdellaan erillisinä vetoina. Yhdistelmävetomahdollisuus on tarjolla vedonlyönnin helpottamiseksi.


5.5 Vetomuodot: Voittaja/sija-veto (Each way bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

Each Way

SP-vedot

Each Way

Totalisaattorivedot

-


Säännöt

Kun lyöt voittaja/sija-vedon, lyöt itse asiassa kaksi erillistä vetoa. Kummankin vedon panos on täsmälleen sama.

Toinen vedoista on tavanomainen voittajaveto ja toinen on alla olevien ehtojen mukainen sijaveto. Sijoittuneiksi katsottujen hevosten lukumäärä riippuu lähtöön startanneiden hevosten lukumäärästä. Sijavedon voitto-osuudet lasketaan sijoittuneen hevosen voittajakertoimen perusteella.

Mikäli valitsemasi hevonen voittaa lähtönsä, sekä voittajavetosi että sijavetosi voittavat. Mikäli hevosesi ei voita lähtöään, mutta sijoittuu siinä, ainoastaan sijavetosi voittaa.

Voittaja/sija-vetoja voi lyödä kiinteäkertoimisina vetoina tai SP-vetoina (jos vaihtoehto on tarjolla). SP-vetojen kohdalla senhetkiset voittaja/sija-vetojen ehdot ovat näkyvissä lähtölistan ylälaidassa. Ehdot voivat kuitenkin muuttua, mikäli lähdöstä jää pois hevosia, sillä ehdot määräytyvät lähtöön startanneiden hevosten lukumäärän perusteella.

Kiinteäkertoimisissa vedoissa voittaja/sija-vetojen ehdot esitetään vedon jättämisen yhteydessä. Ante post -vedoissa ehdot ovat kiinteät, mutta kaikissa muissa kiinteäkertoimisissa vedoissa ehdot voivat muuttua, mikäli lähdöstä jää pois hevosia, sillä ehdot määräytyvät lähtöön startanneiden hevosten lukumäärän perusteella.

Voittaja/sija-vetojen ehdot

Hevosten lukumäärä

Tasoitusajot

Muut kuin tasoitusajot

2–4 hevosta

Vain voittaja

5–7 hevosta

2 sijaa 1/4-kertoimilla

2 sijaa 1/4-kertoimilla

8–11 hevosta

3 sijaa 1/5-kertoimilla

3 sijaa 1/5-kertoimilla

12–15 hevosta

3 sijaa 1/4-kertoimilla

3 sijaa 1/5-kertoimilla

16 hevosta tai enemmän

4 sijaa 1/4-kertoimilla

3 sijaa 1/5-kertoimilla5.6 Vetomuodot: Ita-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Ita

Totalisaattorivedot

-


Säännöt

Ita-veto muistuttaa voittajavetoa. Ainoa ero on siinä, että lyöt vetoa hevosesta, jonka odotat sijoittuvan lähdössään toiseksi. Vetosi häviää, jos hevosesi voittaa lähtönsä tai sijoittuu mille tahansa kakkossijaa huonommalle sijalle.
Ita-vedon kerroin lasketaan kertomalla lähdössään toiseksi sijoittuneen hevosen sijavetokerroin kahdella, silloin kun sijavedossa on kaksi voittavaa sijaa. Mikäli lähdön sijavedossa on voittavia sijoja kolme tai enemmän, sijavetokerroin kerrotaan kertoimella 2,5. Mikäli totalisaattori ei tarjoa lähtöön sijavedon kertoimia, laskutoimituksessa käytetään lähdön toiseksi sijoittuneen hevosen kohdalla sijavetokerrointa 1.00. Laskutoimituksen tuloksena saatava ita-kerroin ei voi olla suurempi kuin kyseisen lähdön forecast-kerroin.

Kaikki ita-vedot katsotaan hävinneiksi, mikäli lähdössä ei tule maaliin vähintään kahta hevosta.


5.7 Vetomuodot: Trita-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Trita

Totalisaattorivedot

-


Säännöt

Trita-veto muistuttaa voittajavetoa. Ainoa ero on siinä, että lyöt vetoa hevosesta, jonka odotat sijoittuvan lähdössään kolmanneksi. Vetosi häviää, jos hevosesi voittaa lähtönsä tai sijoittuu mille tahansa muulle sijalle kuin kolmanneksi.
Trita-vedon kerroin lasketaan kertomalla lähdössään kolmanneksi sijoittuneen hevosen sijavetokerroin kertoimella 2,5. Mikäli totalisaattori ei tarjoa lähtöön sijavedon kertoimia, laskutoimituksessa käytetään lähdön kolmanneksi sijoittuneen hevosen kohdalla sijavetokerrointa 1.00. Laskutoimituksen tuloksena saatava trita-kerroin ei voi olla suurempi kuin kyseisen lähdön troikkakerroin.

Kaikki trita-vedot katsotaan hävinneiksi, mikäli lähdössä ei tule maaliin vähintään kolmea hevosta.


5.8 Vetomuodot: Forecast-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Forecast

Totalisaattorivedot

Exacta


Säännöt

Jotta forecast-vetosi voittaisi, sinun on osattava valita lähdössä sijoille yksi ja kaksi sijoittuvat hevoset oikeassa järjestyksessä.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin kaksi hevosta, kaikki forecast-vedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan exacta-kerroin.

SP-vetokohteet

SP-vetokohteissa forecast-vetojen tulos ratkaistaan SP-forecast-vetojen voitonmaksun mukaisesti. Mikäli isäntärata ilmoittaa SP-kertoimen se on etusijalla kaikkiin muihin ilmoitettuihin SP-kertoimiin nähden ja forecast-vetojen voitto-osuudet lasketaan sen perusteella. Mikäli lähtöön ei saada SP-kertoimia, voitonmaksu tapahtuu viimeisimpien SIS:n väittämien ratavedonlyöntikertoimien perusteella. Mikäli ratavedonlyöntikertoimiakaan ei ole välitetty, vedot ratkaistaan totalisaattorikertoimien perusteella.

Forecast-vetoja hyväksytään vain lähtöihin, joissa on vähintään kolme hevosta. Vain kahden hevosen lähtöihin tahattomasti hyväksytyt forecast-vedot ovat mitättömiä, ja niiden panokset palautetaan.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vain yksi hevonen, kaikki ne forecast-vedot, joissa kyseinen hevonen on asetettu sijalle yksi, katsotaan voitetuiksi voittajavedoiksi. Voitto maksetaan voittajavedon SP-kertoimen mukaan. Kaikki muut lähdön forecast-vedot häviävät.

Mikäli lähdössä ei tule maaliin yhtään hevosta, kaikki forecast-vedot mitätöityvät ja panokset palautetaan.


5.9 Vetomuodot: Kaksari (Quinella bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Quinella

Totalisaattorivedot

QuinellaSäännöt

Jotta kaksarisi voittaisi, sinun on osattava valita lähdössä sijoille yksi ja kaksi sijoittuvat hevoset. Hevosten keskinäisellä maaliintulojärjestyksellä ei ole merkitystä.

Tässä suhteessa kaksari muistuttaa reverse forecast -vetoja. Kaksarissa pelaaja lyö kuitenkin vain yhden yksittäisen vedon yhdellä panoksella, ja totalisaattori antaa kaksarille oman kertoimensa. Betsafe tarjoaa kaksarivetoja ainoastaan silloin kuin kaksarivedot ovat tarjolla myös totalisaattorissa.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin kaksi hevosta, kaikki kaksarivedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan quinella-kerroin.


5.10 Vetomuodot: Troikka (Tricast bet)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Tricast

Totalisaattorivedot

Trifecta


Säännöt

Jotta troikkavetosi voittaisi, sinun on osattava valita lähdössä sijoille yksi, kaksi ja kolme sijoittuvat hevoset oikeassa järjestyksessä.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin kolme hevosta, kaikki troikkavedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan trifecta-kerroin.

SP-vetokohteet

SP-vetokohteissa troikkakertoimet julkistetaan SIS-järjestelmän kautta. Troikkakertoimet lasketaan seuraavalla kaavalla:
SP1 x (1 : (((1 : SP2) : (0,1 - 1 : SP1)) x ((1 : SP3) : (0,11 - 1 : SP1 - 1 : SP2)))) / 10

Kaavassa:
• SP1, SP2 ja SP3 ovat kertoimella 10 kerrottuja desimaalimuotoisia SP-kertoimia (viimeisimpiä ratavedonlyönnin kertoimia, ellei SP-kertoimia ilmoiteta) sijojen 1, 2 ja 3 hevosille.
• SP2 ja SP3 voivat olla arvoltaan korkeintaan 150 enintään 7 hevosen lähdöissä, 250 7–9 hevosen lähdöissä, 350 10–12 hevosen lähdöissä tai 500 vähintään 12 hevosen lähdöissä.
• Mikäli lähdössä juoksee vähemmän kuin 10 hevosta, laskutoimituksella saatu troikkakerroin voi olla korkeintaan X kertaa lähdön forecast-kerroin. X on tässä lähtöön osallistuvien hevosten lukumäärä.

Mikäli lähtöön starttaa kuusi hevosta tai vähemmän, kaikkien troikkavetojen panokset palautetaan, paitsi siinä tapauksessa, että SIS-järjestelmässä julkaistaan tricast-voitto-osuudet.

Tasapääjuoksun sattuessa troikkakerrointen laskemisessa käytetään tasapääjuoksuihin sovellettavia SP-kertoimia.
Mikäli lähdössä tulee maaliin vain kaksi hevosta, kaikki ne forecast-vedot, joissa kyseiset hevoset on asetettu oikeassa järjestyksessä sijoille yksi ja kaksi, katsotaan voitetuiksi forecast-vedoiksi. Mikäli lähdössä tulee maaliin vain yksi hevonen, kaikki ne troikkavedot, joissa kyseinen hevonen on asetettu sijalle yksi, katsotaan voitetuiksi voittajavedoiksi. Voitto maksetaan voittajavedon SP-kertoimen mukaan. Kaikki muut lähdön troikkavedot häviävät.
Mikäli lähdössä ei tule maaliin yhtään hevosta, kaikki troikkavedot mitätöityvät ja panokset palautetaan.

Kertoimet

Yleensä kaikkien Betsafen omaan lukuunsa tarjoamien troikkavetojen voitonmaksu perustuu totalisaattorin antamiin kertoimiin tai reserve odds -kertoimiin, mikäli totalisaattori ei anna troikkakertoimia. Seuraavat erityissäännöt ovat kuitenkin voimassa:

PMU-vetokohteet

Ranskassa juostavissa lähdöissä sekä muissa PMU-totalisaattorin perusteella ratkaistavissa vetokohteissa troikkakertoimet lasketaan lähdön voittaja- ja sijakertoimien perusteella niissä tapauksissa, joissa totalisaattori ei anna ”trio ordre” -kertoimia.
Troikkakerroin lasketaan tällöin kaavalla: voittajakerroin x 2. sijan sijakerroin x 3. sijan sijakerroin / 15 x 100.
Mikäli totalisaattori ei anna voittajakerrointa, laskutoimituksessa käytetään voittajakerrointa 1.00. Mikäli totalisaattori ei anna sijakerrointa sijalle 2 tai kolme tai kummallekaan, laskutoimituksessa käytetään näiden sijojen kohdalla sijakerrointa 1.00.

Mikäli lähdön voittaa ”coupled runner” -hevonen, jonka voittajakerroin jää matalammaksi kuin ensimmäisen sijan sijakerroin, voittajakertoimen asemesta laskutoimituksessa käytetään kerrointa 2,5. Mikäli laskutoimituksen perusteella saatava troikkakerroin jää matalammaksi kuin trio-kerroin, troikkakerroin on 1,1 kertaa trio-kerroin.

Mikäli trio-kerroin on 15.00 tai matalampi, troikkakerroin voi olla korkeintaan 7 kertaa trio-kertoimen suuruinen.

Pohjoismaissa juostavat lähdöt

Pohjoismaissa (Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi) juostavien lähtöjen troikkakertoimet lasketaan lähdön voittaja- ja sijakertoimien perusteella, mikäli totalisaattori ei anna lähtöön troikkakerrointa.
Troikkakerroin lasketaan tällöin kaavalla: voittajakerroin x 2. sijan sijakerroin x 3. sijan sijakerroin / 15 x 100.
Laskutoimituksen tuloksena saatava troikkakerroin ei voi olla suurempi kuin kyseisen lähdön reserve odds -kerroin. Mikäli totalisaattori ei anna voittaja- tai sijakertoimia, käytetään reserve odds -kerrointa.


5.11 Vetomuodot: Trio-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Trio

Totalisaattorivedot

Trio


Säännöt

Jotta trio-vetosi voittaisi, sinun on osattava valita lähdössä sijoille yksi, kaksi ja kolme sijoittuvat hevoset. Hevosten keskinäisellä maaliintulojärjestyksellä ei ole merkitystä.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin kolme hevosta, kaikki trio-vedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan trio-kerroin.

Kertoimet

Yleensä kaikkien Betsafen omaan lukuunsa tarjoamien troikkavetojen voitonmaksu perustuu totalisaattorin antamiin kertoimiin. Mikäli totalisaattori ei anna trio-vedolle voittokerrointa, Betsafe laskee trio-kertoimen seuraavasti:
Kertoimen laskutoimitus perustuu lähdön kolmen ensimmäisen sijan sijakertoimiin. Sijakertoimien nettovoitto-osuuksien summa muodostaa perusluvun, joka kerrotaan kertoimella X. Laskutoimituksen tulokseen lisätään vielä luku 1, jotta saadaan lopullinen trio-kerroin. Kertoimen X arvo määräytyy perusluvun perusteella seuraavasti:
Kun perusluku on 2,59 tai pienempi: X = 6
Kun perusluku on 2,60–4,09: X = 7
Kun perusluku on 4,10–5,09: X = 8
Kun perusluku on 5,10–6,09: X = 15
Kun perusluku on 6,10–7,09: X = 18
Kun perusluku on 7,10–8,09: X = 21
Kun perusluku on 8,10–9,09: X = 24
...

Laskutoimituksen tuloksena saatava trio-kerroin voi olla korkeintaan lähdön reserve odds -kertoimen tai troikkakertoimen suuruinen. Vertailussa käytetään matalampaa mainituista kertoimista. Mikäli totalisaattori ei anna sijakerrointa sijoille 1, 2 tai kolme tai antaa jollekin sijoista sijakertoimen 1,00, laskutoimituksessa käytetään näiden sijojen kohdalla kerrointa 1.10.
Mistä tahansa totalisaattorin erityissäännöistä huolimatta (esimerkiksi voitonmaksu sijojen 1 ja 2 hevosille), kaikki muut trio-vedot häviävät.

Esimerkki
Sijakertoimet ovat 1.40, 1.20, ja 1.60
Perusluku = 0.4 + 0.2 + 0.6 = 1,2
Näin ollen X = 6
Trio-kerroin: 1,2 x 6 +1 = 8.20


5.12 Vetomuodot: Swinger-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Swinger

Totalisaattorivedot

Swinger


Säännöt

Jotta swinger-vetosi voittaisi, sinun on osattava valita kaksi hevosta , joista kumpikin sijoittuu lähdössä sijoille yksi, kaksi tai kolme. Hevosten keskinäisellä maaliintulojärjestyksellä ei ole merkitystä.

Betsafe tarjoaa swinger-vetoja ainoastaan silloin kuin swinger-vedot ovat tarjolla myös totalisaattorissa, sillä totalisaattori antaa kertoimet näille vedoille.

Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin kolme hevosta, kaikki swinger-vedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan swinger-kerroin.


5.13 Vetomuodot: Superfecta-veto

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Superfecta

Totalisaattorivedot

Superfecta


Säännöt

Jotta superfecta-vetosi voittaisi, sinun on osattava valita lähdössä sijoille yksi, kaksi, kolme ja neljä sijoittuvat hevoset oikeassa järjestyksessä.
Mikäli lähdössä tulee maaliin vähemmän kuin neljä hevosta, kaikki superfecta-vedot häviävät, paitsi siinä tapauksessa, että totalisaattorissa annetaan superfecta-kerroin.


5.14 Vetomuodot: V-pelit (Pick bets)

Saatavuus ja nimitykset

Vetotyyppi

Nimitys

Kiinteäkertoimiset vedot

-

SP-vedot

Daily Double/V2, V4

Totalisaattorivedot

Pick 2/3/4/5/6/7/8/9


Säännöt

V-pelit kuten Päivän pari, V2, V4 sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan vastaavat vetokohteet ovat tiettyihin lähtöihin tarjottavia multiple-vetoja. Ne eroavat kuitenkin merkittävästi multiple-vedoista siten, että voitto-osuus annetaan totalisaattorissa sen sijaan, että se laskettaisiin kertomalla eri lähtöihin valittujen hevosten voittajakertoimet keskenään. Nämä vedot ratkaistaan aina totalisaattorin antamien kertoimien ja totalisaattorisääntöjen mukaan, vaikka panosta ei kaikissa tapauksissa välitetäkään totalisaattoripooliin.

6. Multiple-vedot

Multiple-vetoja voidaan kutsua myös nimellä akkumulaattoriveto.

Lyödessäsi multiple-vedon yrität ennustaa oikein useamman kuin yhden lähdön tuloksen yhdellä Betsafen omaan lukuunsa tarjoamalla vedolla.

Voit lyödä vetoa esimerkiksi kilpailun kolmen ensimmäisen lähdön hevosista. Tällöin multiple-vetoasi kutsutaan triplaksi (jos lähtöjä olisi vain kaksi, kyseessä olisi tupla). Multiple-vetosi voittaisi ainoastaan, jos kaikki kolme valitsemaasi hevosta voittavat lähtönsä. Voittosi ensimmäisestä lähdöstä siirtyy toisen lähdön panokseksesi. Toisesta lähdöstä voittamasi rahat puolestaan siirtyvät panokseksi kolmanteen lähtöön.

Mikäli lyöt multiple-vetosi voittaja/sija-vetona voittojen laskenta tapahtuu vetomuotokohtaisesti, voittajavedon voitot siirtyvät seuraavan lähdön voittajavedon panokseksi ja sijavedon voitot sijavedon panokseksi.

Esimerkiksi jos kolmen lähdön multiple-vetosi osuu, ja jokaisen lähdön voittajakerroin on 2.00, voittosi lasketaan seuraavasti:
2.00 x 2.00 x 2.00 = 8.00
Voittosi maksettaisiin siten kertoimella 8.00.

Mikäli jokin valitsemistasi hevosista jää pois lähdöstään, sen katsotaan voittaneen lähtönsä kertoimella 1.00. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että panoksesi siirtyy sellaisenaan multiple-vetosi seuraavaan lähtöön. Tämä toimintatapa on kuitenkin käytössä vain silloin kun lähdössä sovelletaan sääntöä 4 tai olet lyönyt multiple-vetosi Betsafen omaan lukuunsa tarjoamana vetona. Muissa tapauksissa hevosesi poisjäänti lähdöstä merkitsee vedon häviämistä. Samoin toimitaan, jos lähtö peruutetaan.

7. Voittokatto ja reserve odds -kertoimet

Alla olevat voittokatot ja reserve odds -kertoimet koskevat kaikkia Betsafen tarjoamia hevosvedonlyönnin kohteita.. Betsafen tarjonnassa mukana olevat radat on jaettu sovellettavien voittokattojen ja reserve odds -kerrointen mukaan seuraaviin kategorioihin:

Kategoria I

Ranska

Chantilly, Deauville, Longchamp, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud, Vincennes

Saksa

Baden-Baden, Dusseldorf, Hamburg-Horn, Cologne

Irlanti

Kaikki radat

Yhdistyneet Arabiemiirikunnat

Kaikki radat

Iso-Britannia

Kaikki radat

Kategoria II

Ranska

Kaikki PMU-radat, jotka eivät kuulu kategoriaan I

Saksa

Bad Harzburg, Berlin-Hoppegarten, Berlin-Mariendorf, Bremen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hannover, Krefeld, Mülheim, München-Riem,

Hong Kong

Kaikki radat

Italia

Milan, Rome

Japani

Kaikki radat

Macao

Kaikki radat

Mauritius

Champ de Mars

Singapore

Kaikki radat

Etelä-Afrikka

Kaikki radat

Ruotsi

Kaikki radat

USA

Kaikki radat

Zimbabwe

Borrowdale

Kategoria III

Australia

Kaikki radat

Saksa

Bad Doberan, Dinslaken, Dortmund, Dresden, Gotha, Halle, Hamburg-Bahrenfeld, Hassloch, Herxheim, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Mönchengladbach, München-Daglfing, Neuss, Saarbrücken

Italia

Merano, Pisa

Turkki

Kaikki radat

Kaikki lähdöt, jotka juostaan muualla kuin Ranskassa, mutta ratkaistaan PMU-totalisaattorin mukaan

Kategoria IV

Kaikki radat/vetokohteet, jotka eivät kuulu aiempiin kategorioihin.

Reserve odds -kertoimet

Kat. I

Kat. II

Kat. III

Kat. IV

Voittaja

75.00

50.00

25.00

15.00

Sija

25.00

20.00

15.00

5.00

Forecast

2000.00

1000.00

500.00

200.00

Troikka

7500.00

5000.00

2500.00

500.00

Kaksari

1500.00

750.00

250.00

100.00

Trio

2500.00

1500.00

1000.00

200.00

Swinger

250.00

100.00

50.00

25.00

Superfecta

10000.00

7500.00

5000.00

2000.00

V2, V4

Ratkaistaan voittavana multiple-vetona

Voittokatto

Seuraavat voittokatot ovat vetokohde-, vetomuoto- ja asiakaskohtaisia. Voittokattoihin ei sisälly vedon panosta. Voittokattoja sovelletaan myös kiinteäkertoimisissa vedoissa, joiden kupongilla on näkyvissä mahdollisesti voittokaton ylittävä voitto. Multiple-vetojen voittoihin sovelletaan viimeisen kohdelähdön voittokattoa. Mikäli voittokatto ylittyy aiempien kohdelähtöjen kohdalla seuraavaan kohdelähtöön siirtyy panokseksi vain voittokaton suuruinen panos.

Kat. I

Kat. II

Kat. III

Kat. IV

Voittaja, Sija, Ita, Trita

25 000 €

5 000 €

€2,500

1 000 €

Forecast, Troikka

15 000 €

10 000 €

5 000 €

1 500 €

Kaksari, Trio

10 000 €

5 000 €

2 500 €

750 €

Swinger

5 000 €

2 500 €

1 000 €

500 €

Superfecta

20 000 €

15 000 €

10 000 €

5 000 €

V2

5 000 €

V4

10 000 €

Asiakaskohtainen voittokatto100 000 € / viikko on voimassa.

8. Sääntö 4

Tattersallin sääntö 4 suojaa pelaajia ja vedontarjoajia kiinteäkertoimisissa vetokohteissa, joissa tapahtuu myöhäisiä poisjääntejä. Tiivistettynä sääntö 4 tarkoittaa sitä, että lähdöstä myöhään poisjääville hevosille lyötyjen vetojen panokset palautetaan ja lähtöön osallistuville hevosille lyötyjen vetojen voittoja vähennetään vastaavasti.

Ilmoitamme selkeästi, mikäli tarjoamissamme kiinteäkertoimisissa kohteissa sovelletaan sääntöä 4. Vetokohteen otsakkeessa sekä kiinteäkertoimista vetoa asetettaessa ilmoitetaan ”Sääntö 4 on voimassa”, jos vetoihin sovelletaan Tattersallin sääntöä 4. Sääntöä 4 ei koskaan sovelleta Ante post -vetokohteisiin, mutta kun lähdön ilmoittautuminen sulkeutuu lopullisesti, yleensä joitakin päiviä ennen varsinaista kilpailupäivää, vetokohteet eivät enää ole Ante post -kohteita ja kaikki tällaisiin vetokohteisiin lyödyt vedot ratkaistaan näiden sääntöjen mukaan.

Vähennykset

Vähennystä sovelletaan ainoastaan sellaisiin voittaviin vetoihin, jotka on lyöty, kun yhdelle tai useammalle poisjääneelle hevoselle on yhä tarjottu kerrointa kyseiseen lähtöön. Siksi seuraavia vähennyskertoimia sovelletaan ainoastaan niiden poisjääntien kohdalla, jotka eivät olleet vielä tiedossa voittavaa vetoa vetokohteeseen lyötäessä:

Poisjääneen hevosen kerroin
poisjääntihetkellä

Nettovoitoista tehtävä
prosentuaalinen vähennys

Kerroin
1.11 tai matalampi

90 %


1.12–1.19

85 %


1.20–1.27

80 %


1.28–1.32

75 %


1.33–1.43

70 %


1.44–1.56

65 %


1.57–1.66

60 %


1.67–1.82

55 %


1.83–1.95

50 %


2.00–2.20

45 %


2.25–2.50

40 %


2.62–2.75

35 %


2.88–3.25

30 %


3.50–4.00

25 %


4.33–5.00

20 %


5.50–6.50

15 %


7.00–10.00

10 %


11.00–15.00

5 %


15.00 tai korkeampi

Ei vähennystä


Mikäli lähdöstä jää pois useampi kuin yksi hevonen, vähennykset lasketaan yhteen, mutta kokonaisvähennys voi olla korkeintaan 90 %. Suuruudeltaan pienempi kuin 5 % oleva kokonaisvähennys jätetään tekemättä

Mikäli hevosen poisjäännin jälkeen muodostetaan uusi vetokohde, alkuperäiseen vetokohteeseen lyötyihin vetoihin sovelletaan siitä huolimatta yllä olevia vähennyksiä. Mikäli uuden vetokohteen muodostamisen jälkeen tapahtuu uusi poisjäänti, alkuperäiseen vetokohteisiin lyötyihin vetoihin sovelletaan lisävähennystä, jonka suuruus määräytyy poisjääneelle hevoselle alkuperäisessä vetokohteessa viimeksi tarjottuun kertoimeen. Uuteen vetokohteeseen lyötyihin vetoihin sovelletaan poisjääntihetkellä voimassa olleen kertoimen mukaista vähennystä.

9. Coupled Runners

Tietyissä maissa kaksi tai useampi hevonen voidaan yhdistää vedonlyönnissä yhdeksi kokonaisuudeksi, mikäli hevosilla on sama omistaja tai sama valmentaja.

Italia, Turkki ja PMU-vetokohteet

Näissä vetokohteissa ”coupled runners” on käytössä ainoastaan voittajavedoissa. ”Coupled runners” -hevoset on merkitty lähtölistassa identtisillä värillisillä numeroilla. Numerot näkyvät lähtölistassa hevosen nimen perässä. Lähtölistan merkintöjen sijaan ”coupled runners” -hevoset määräytyvät kuitenkin virallisen kilpailupöytäkirjan mukaan.

Vedot lyödään aina tietylle hevoselle, mutta jos valittu hevonen on ”coupled runner”, veto voittaa myös silloin, kun lähdön voittaa muu ”coupled runner” kuin valittu hevonen.

Mikäli ”coupled runner” -hevonen jää pois lähdöstä, sille lyödyt panokset palautetaan, mutta lähdössä mukana oleville ”coupled runnereille” lyödyt vedot jäävät voimaan.

Kiinteäkertoimisissa vedoissa ”coupled runners” ei ole käytössä.

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

Näissä vetokohteissa saman omistajan hevoset ovat ”coupled runners” kaikissa vetomuodoissa. Hevoset saavat tällöin saman lähtönumeron, johon voidaan liittää myös kirjaintunniste.

Vetosi mitätöityy ja panos palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vetovalintasi kaikki ”coupled runners” -hevoset jäävät pois lähdöstä. Kaikissa muissa tapauksissa panoksesi jaetaan tasan jäljelle jääneille ”coupled runners” -hevosille.

Lähtölistassamme ei välttämättä näytetä lähdön kaikkia ”coupled runner” -hevosia vaan vain yksi niistä.